Fethiye'nin Tersane Sorunu Çözülüyor

Çiftlik Belediyesi tarafından 2011 yılında özel yat çekek ve imalat alanı olarak planı onanmış 150 dönümlük alanda 10 yılı aşkındır mağduriyet yaşayan tapu maliklerinin ,2020 yılındaki emsal verilerek yapılaşma koşullarının belirlenmesi talebiyle, Fethiye Belediyesi'ne verdiği dilekçe Fethiye Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşülerek kabul edildi.

PAYLAŞ
Son Dakika 48 - Ersin DAL

2011 yılında Çiftlik Belediyesi tarafından 150 dönümlük alana özel yat çekek ve imalat alanı olarak imar planı yapılmıştı. İmar planı uygulaması yapılmasına rağmen yapılan imar planına göre yapılaşma durumu imar planı uygulanmadığı için bu alanda bulunan tapu sahipleri büyük bir mağduriyet yaşıyordu. Yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi için tapu sahiplerinden bazıları yat çekek ve imalat alanı için yapılaşma durumu imar planı yapılması adına Fethiye Belediyesi’ne dilekçe verdi. Dilekçenin verilmesinden sonra bu konu Fethiye Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda görüşülerek kabul edildi. Fethiye Belediyesi’nin aldığı karara göre yat çekek yeri ve imalat alanına yapılaşma durumu için imar planı yapılacak.
Yat Çekek ve İmalat Alanında yapılaşma imar  planı uygulanarak hem bölgedeki seksene yakin tapu malikinin mağduriyetini giderilecek hem de bölgenin tersane sorununa çözüm getirilecek. 2020 yılında bu yana Fethiye Belediyesi tarafından  gerekli yasal yazışmalar yapılarak kurum ve bakanlıklardan güncel uygunluk görüşü ve ön onayların alındığı belirtildi.
DÜNYADAKİ TÜM MODERN TERSANELER GİBİ KIYIYA VE DENİZE UZAK
2011 yılında belirlenmiş olan alan, dünyadaki tüm modern tersaneler gibi kıyıya ve denize uzak. Denize en az 500 metre mesafede olan bölgenin deniz kirliliğine yol açmayacağı belirtiliyor. Yapılan yat çekek ve imalat alanında  kıyada hiç bir yapılaşmanın olmayacağı ,  modern lift ve vinçlerle uygun olan alanlardan yaz ayları dışında yat çekme işlemi yapılacağı ifade edildi.
YAT ÇEKEK VE İMALAT YERİNİN ÖZELLİKLERİ
Belirlenmiş olan bu alanda, çevreden izole bir biçimde planlama yapılacak.3 tarafı örtü altı tarım alanı  ile çevrili izole haldeki bu bölgede, emsal modern tersaneler gibi kapalı hangarlar içinde hizmet verilecek. Her türlü cevre kirliliği etkisi kalkacak . Hangarların mevcut olan en yakın binalara mesafesi minimum 40 metre  planlanmakta. Toplam da 150 dönüm olan alanda 25 metrelik geniş yollarla hangarlara ulaşılacak.10 dönümlük alan içinde arıtma tesisi , sosyal hizmet alanları ,belediye hizmet alanlarıyla modern tersaneciliğin gereksinimleri karşılanacak.
Başlangıç olarak 15 metre ve altı tekneler için yat çekek ve bakım yeri hizmeti sağlayacak olan bu proje Fethiye’nin yıllardır devam eden tersane sorunu ve ihtiyacı çözümünde etkin rol oynayacak. Fethiye’de farklı yerlerde uygunsuz koşullarda yapılan tekne ve yat imalatı yerlerine büyük oranda çözüm sağlayacağı ifade edilen bu proje Fethiye’de denizcilik sektörüne büyük katkı sağlayacak, yüksek bakım maliyetlerini daha uygun ve sağlıklı koşullarda yapılmasına olanak sağlayacak.
İSTAHDAMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
150 dönümlük bu alanda yapılacak olan bu yat çekek ve imalat alanı ile bölgeye çok ciddi bir istihdam ve ekonomik gelir sağlayacağı belirtilen proje ile  yurt içi ve yurt dışından önde gelen yat imalat ve bakım firmalarından yatırımlar gerçekleşeceği beklenmekte.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NCA 2011 YILINDA ONAYLANMIŞ
Muğla İli, Fethiye İlçesi, Çiftlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 157 dönümlük alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2011 yılında onaylanmış ve yürürlükte bulunan  1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/000 Ölçekli İmar Planı kararları gereği Özel Şartlı  Tekne İmal ve Bakım Yeri olarak planlı durumda.
Muğla Çiftlik Belediyesi sınırları bütününde hazırlanan  ve 2011 yılında onaylanmış imar planlarında, Özel Şartlı Tekne İmal ve Bakım Yeri olarak planlanmış durumdaki alan için konulan plan hükmü gereği, bu uygulama yapılacağı zaman ilgili kurumların görüş, etüt ve projeleri alınarak yapılaşma şartlarının belirleneceği açıklanmış.
İLGİLİ TÜM BAKANLIKLARA VE KURUMLARA İLETİLMİŞ VE TAMAMINDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINMIŞ.
Söz konusu  yaklaşık 157 dönümlük Özel Şartlı Tekne İmal ve Bakım Yeri olarak planlanmış alan. Mülkiyet sahiplerinin talepleri doğrultusunda Muğla Fethiye Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış imar planı kararları doğrultusunda uygulama yapılabilmesi amacıyla,  2020 yılı içerisinde mülkiyet sahiplerince yapılan talepler doğrultusunda  bu alanlardaki yapılaşma şartlarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması hususu başta Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı (Kıyı Yapıları ve Tersaneler Genel Müdürlüğü olmak üzere)  ilgili tüm bakanlıklara ve kurumlara iletilmiş ve tamamından uygun görüş alınmış.
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İMAR KOMİSYONUNCA UYGUN BULUNDUĞU AÇIKLANDI
Fethiye Belediye Meclisi'nce  Ocak Ayı gündeminde görüşülen  imar planı değişikliği, incelenmek üzere Belediye Meclisi İmar Komisyonu’na havale edilen ve, hazırlanan imar komisyonu raporunda, Muğla Çiftlik Belediyesi döneminde hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2011 yılında onaylanan  imar planları uyarınca Tekne İmal ve Bakım Yeri olarak planlanmış alanın yapılaşma şartlarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin imar komisyonunca uygun bulunduğu açıklandı. Fethiye Belediye Meclisi'nin Şubat 2022 Olağan Toplantısı’nda söz konusu imar komisyonu raporu değerlendirilerek Tekne İmal ve Bakım Yeri olarak planlanmış alanın yapılaşma şartlarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması, plan değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylanmak üzere iletilmesi Fethiye Belediye Meclisi'nce kabul edildi.
TÜM ALT YAPISI HAZIR
Muğla Çiftlik Belediyesi döneminde hazırlanarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2011 yılında onaylanmış Tekne İmal ve Bakım Yeri olarak planlı alana ilişkin Fethiye Belediyesi tarafından hazırlanan taslak imar planı değişikliği çalışmasında,  yapı yoğunluğu Emsal=0.50,kapalı hangar yapılaşması olarak belirlenip oluşturulan yapı adalarındaki tüm parsellerin en az 20 metre genişliğindeki araç yollarından cephe alması sağlanıp. Tekne İmal ve Bakım Alanı 25 metre genişliğindeki araç yolları ile çevrelendiği ve çevredeki tüm kullanışlardan izole edildiği ifade edildi. Söz konusu 25 metre genişliğindeki araç yolu,  bu alanının kuzeyinden 200 metre sonra geçen Fethiye-Muğla Karayolu’na  direkt olarak bağlanıyor. Tekne İmal ve Bakım Yeri Alanı içerisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi görüşleri doğrultusunda   8400 m2 yüzölçümünde Arıtma Tesisi Alanı ’da planlanmış, ayrıca yaklaşık 2000 m2 yüzölçümünde Belediye Hizmet Alanı planlanarak AYDEM görüşleri doğrultusunda 4 adet Trafo Alanı planlanmış. DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda mevcut ve istimlak edilmiş drenaj ve su kanalları korunmuş.
DENİZCİLİK VE YATÇILIK SEKTÖRÜNÜN İVME KAZANMASINA FAYDA SAĞLAYACAK
Mevcut kullanım itibarıyla Karagözler Mahallesi’nde iki ayrı bölümde uygunsuz imar planında özel mülkiyetler üzerinde bulunan Yat Çekek Alanı toplamda 35 dönümlük alan içerisinde her türlü teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinden mahrum bir şekilde çevre kirliliğine, görüntü kirliliğine, yetersiz çalışma şartlarına sahip iken, Çiftlik Mahallesi’nde planlanmış durumdaki yaklaşık 157 dönümlük alana konumlanacak Tekne İmal ve Bakım Alanı, her türlü teknik ve sosyal altyapı alanına sahip, modernize edilmiş donanımlarıyla denizcilik ve yatçılık sektörünün ivme kazanmasına fayda sağlayacak, yıllardır eksikliği hissedilen bu hizmetin yerine getirilmesinde adım atılmış olacak.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN