FETHİYE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Fethiye Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Başkanlığında Fethiye Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

PAYLAŞ
Youtube Kanalı VİDEO
Son Dakika 48 - Ersin DAL

Fethiye Belediyesi Mayıs Ayı, Olağan Meclis Toplantısı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Başkanlığında yapıldı. 1. Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Muharrem Akalın’ın yerine yapılan oylama sonucu Mürüvet Başıhoş Karacan seçildi. Meclis toplantısı, 01/04/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetinin okunması ile başladı. Ardından gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Fethiye Belediyesi Bütçe oluşumunda yer alan Müdürlüklerinin yıl içerisinde icra edecekleri faaliyetlerinde Bütçe hazırlıklarında yerleştirilen ödenek tutarlarının 2022 Yılı içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine aktarma yapılması hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
Fethiye Belediye Hizmetleri A.Ş.’nin  pandemi koşulları nedeni ile 2021 yılında şirket işletmelerinin kapalı kalması, salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında 17 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10. madde nedeniyle personel maaşlarının ödenmeye devam edilmesi ve 2021 bütçe yılı içerisinde Belediye Birimlerinde çalıştırılmasına acilen ihtiyaç duyulmaları sebebiyle istihdam edilen 50 civarında personelin finansmanının, Belediye Bütçesi içerisindeki personel giderlerinin % 40 limitini aşıyor olması sebebiyle şirket tarafından karşılanması nedenleri sonucu oluşan 3.500.000,00-₺’lık şirket bütçe açığının nakdi sermaye artırımı yoluyla giderilmesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 1 adet 3. Derece Avukat ile 1 adet 3. Derece Veteriner Hekimin Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilerek, ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin talebi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Göcek Mahallesi, I. Etap Uygulama İmar Planlarının güncellenmesi ve Göcek Mahallesi II. Etap ve İnlice Mahallesi (Bucak Kıyı Kesimi) Uygulama İmar Planlarının revize edilmesi için güncelleme ve revize planlarının hazırlattırılması görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Cami Mahallesi, 1158. Sokakta araç ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi için yol genişletme ve düzenleme çalışmaları planlanmakta olduğu, yapılacak çalışmalar için mülkiyeti DSİ parsellerinde oluşan yolun belediyeye devredilmesi gerektiğinden ilgili kurum ile yapılan yazışmalar sonucunda İmar Planında işaretlenen güzergah üzerinde bulunan ve fiili olarak kullanılan servis yolunun Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğü tarafından protokol ile belediyeye devrinin yapılmasına ilişkin talep görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Foça Mahallesi, 1077 ve 1078 sokaklar arasında kalan ve müzekkere ekinde planda gösterilen  385,3 m² kapalı alanı bulunan 11 adet dükkanın toplu olarak tek bir ihale yapılmak suretiyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükmü gereği ihale ile kiraya verileceğinden; kiraya verilecek olan taşınmazın kiralama süresinin belirlenmesi ve kiralama süresi sonunda söz konusu yerin tahliye edileceğinin açıkça belirtilmesi, ayrıca şartnamesine yazılması hususu görüşüldü ve oy çokluğu ile reddedildi.
Nisan Ayı Meclis Toplantısında Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisi’nde kabul edilen “Fethiye Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinde” değişiklik yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi sonucu oy birliği ile kabul edildi.
Nisan Ayı Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Göcek Mahallesi Muhtarı Fahri Ugan’ın  Göcek Mahallesi sınırları içerisinde Çörtmek, Güroluk ve Taşbaşı-Kepez Küme evleri mevkiinin Kırsal Mahalle olarak tescil edilmesine ilişkin talebi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiş olup, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının konunun belediye tarafından değerlendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporu’nun değerlendirilmesi sonucu oy birliği ile kabul edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Fethiye Belediyesi 2022 mali yılı bütçesinde mevcut bulunan ve kurumsal kodlaması yapılan Müdürlüklerin; yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bütçe hazırlık aşamasında mal, hizmet alımları ve yapım işlerinde öngörülen gider artışlarının yıl içerisinde oluşan fiyat artışlarının çok altında kalması ve personel ile SGK giderlerinde 2022 yılı için %15 artış öngörülerek hesaplanırken yıl bazında artışın ortalama %65’lerde gerçekleşecek olması ve KHK’lı personel giderlerinde asgari ücretin yılbaşında %50 artmış olması gerçekleşecek olan personel giderlerinde bütçe hazırlıklarında öngörülen artışın üzerine çıkması nedeniyle oluşan ödenek yetersizliğinin giderilmesi maksadıyla oluşturulan ve finansman kaynağını karşılık göstererek hazırlanan ek ödeneğin verilmesine ilişkin talebin gündeme alınıp, alınmayacağı hususunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

FETHİYE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDIFETHİYE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDIFETHİYE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDIFETHİYE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDIFETHİYE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN